2006854 (0912)

خدمات تصویربرداری
تصویربرداری و فیلمبرداری حرفه های در مجموعه شبنم استودیو در گرایش های تخصصی تصویربرداری مراسم عروسی، تصویربرداری صنعتی، تصویربرداری بارداری انجام می پذیرد.تصویربرداری های تخصصی ذکر شده با بهترین و مجهزترین دستگاه های تصویربرداری روز دنیا انجام می شود و از کیفیتی بالا برخوردار است. این تصویربرداری ها در استودیو شبنم متناسب با نظر کارفرما طراحی،کارگردانی و تدوین می شوند.