2006854 (0912)

تصویربرداری بارداری

تصویربرداری بارداری
ثبت لحظات زیبای دوران بارداری تا لحظات شیرین دنیا آمدن کودک دلبندتان و ساخت کلیپ آن با جدید ترین متد های روز دنیا در مجموعه شبنم استودیو انجام می شود.
تصویربرداری رئال، تصویربرداری در بیمارستان، تصویر برداری از تمام لحظات و تدوین نهایی بخشی از مراحل تصویربرداری و عکاسی بارداری در مجموعه شبنم استودیو است.