2006854 (0912)

تصویربرداری مجالس

تصویربرداری مجالس
تصویربرداری مجالس شما طبق به روز ترین متدهای ژورنالی روز دنیا با جدیدترین تجهیزات و تیم خانم و آقا در مجموعه شبنم استودیو انجام می شود.
خدمات در بخش تصویربرداری مجالس شامل تصویربرداری فرمالیته-تصویربرداری رئال-انتخاب نوع تدوین-تدوین نهایی میشود و با بهترین و مجهزترین دوربین های روز دنیا انجام می شود.