2006854 (0912)

تصویربرداری موزیک ویدئو

تصویربرداری موزیک ویدئو
ایده پردازی،ساخت و تدوین موزیک ویدئو ها و کلیپ ها با جدیدترین متدهای تصویربرداری و تدوین در مجموعه شبنم استودیو انجام می پذیرد.بخشی از مراحل تولید موزیک ویدئو و کلیپ در مجموعه شبنم استودیو را برای شما عزیزان ذکر می کنیم:
1.ایده پردازی و وطراحی اولیه
2.کارگردانی
3.طراحی صحنه
4.تصویربرداری و ساخت
5. تدوین نهایی