2006854 (0912)

  • 1397-05-14

پردازش دسته جمعی عکس‌های مجالس

وقتی که عکسهای مورد نظرتان را انتخاب کردید باید ویرایشی کلی بر آن ها انجام دهید. اول از همه آنها را با توجه به وضعیت عکاسی گروه بندی نمایید. برای نمونه عکس‌هایی که با نور تنگستن و ایزوی ۱۶۰۰ گرفته شده‌اند را در یک دسته قرار دهید.

حالا می‌توانید تمامی عکس‌ها را به طور همزمان ویرایش کنید، پس آنها را در Camera Raw باز کنید و یا یک مجموعه Lightroom بسازید، سپس تراز سفیدی مورد نظرتان را اعمال کردن و نویز را کمی کاهش دهید.

انجام ویرایش دست جمعی هم در Lightroom و هم در Camera Raw ممکن است. در Camera Raw فایلها ر ا در Bridge باز کرده و سپس بر Select All کلیک نمایید تا تغییرات بر فایل‌هایتان اعمال شود.

برای کپی کردن عملیات قبلی Camera Raw بر فایل در Bridge کلیک کرده و از Develop گزینه‌ی Copy Setting را انتخاب نمایید. فایلهای دیگری انتخاب کرده، راست کلیک کرده و از Develop setting گزینه‌ی Paste Settings را انتخاب نمایید.