2006854 (0912)

  • 1397-05-14

حذف نویز از عکس

عکاسی با ایزوی بالا می‌تواند نویز موجود در عکس به ویژه در نواحی دارای سایه را افزایش دهد. Camera Raw و Lightroom هر دو از ابزارهای بسیار قدرتمندی برای کاهش نویز برخوردارند.

روی پنل Detail در Camera Raw کلیک کرده، تا ۱۰۰% زوم نمایید و سپس کار را با استفاده از اسلایدر Luminance شروع کرده تا نویز خاکستری کاهش یابد و با استفاده از اسلایدر Colour نویز رنگی را حذف کنید.

احتیاط کنید تا بیش ازحد پیش نروید و عکستان خیلی نرم نشود. اسلایدرهای Detail به عنوان خط آستانه‌ای عمل می‌کنند تا در صورت نرم شدن عکس با Luminance و Colour جزئیات را به آن برگردانند. اسلایدر کنتراست نیز لبه‌های سوژه‌ را با افزایش کنتراست روشنایی شارپتر می‌سازد.